Indmeldelse

Skolestart i børnehaveklassen finder som regel sted i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

Henvendelse om optagelse sker til skolens kontor, hvor indmeldelsesskema mv. udleveres. Det er nødvendigt, at man i god tid før skolestart retter henvendelse til skolen, da optagelse sker efter anciennitet.

Optagelse til andre klasser finder sted, hvis der er plads i de enkelte klasser. Inden endelig optagelse skal barnet deltage i en uges undervisning.