De anførte datoer er inkluderet i ferien.

 

Der er åbent i Oasen i efterårsferien (uge 42) og vinterferien (uge 7). Her er tilmelding dog nødvendig.

 

Sidste skoledag før jule- og sommerferien lukker skolen efter 4. lektion, dvs. kl. 12.05.

 

Forældrene opfordres til ved tilrettelæggelse af familiens ferier og rejser at medvirke til, at børnenes skolegang bliver så regelmæssig som muligt. Det vil sige, at vi henstiller til, at der så vidt muligt ikke tilrettelægges ferie udover ovenstående ferieplan. Er dette nødvendigt, skal barnet fritages fra undervisning via en besked til kontoret via intra.

 

 

Ferieplan 2017-2018: 
Juleferie 21. december 2017 – 3. januar 2018
Vinterferie (uge 7) 10. februar – 18. februar 2018
Påskeferie 24. marts – 2. april 2018
St. Bededag 27. april 2018
Kr. himmelfartsdag + 1 dag 10. maj + 11. maj 2018
Pinseferie 19. maj - 21. maj 2018
1 dag + Grundlovsdag 4. juni + 5. juni 2018
Sommerferie 30. juni 2018 - 12. august 2018

 

Ferieplan 2018-2019:

Sommerferie 30. juni 2018 - 12. august 2018

Efterårsferie (uge 42) 15. oktober - 21. oktober 2018

Juleferie 22. december 2018 - 6. januar 2019

Vinterferie (uge 7) 9. februar 2019 - 17. februar 2019

Påskerferie 13. april 2019 - 22. april 2019

St. Bededag 17. maj 2019

Kr. Himmelfartsdag + 1 dag 30.maj 2019 + 31. maj 2019

Grundlovsdag 5. juni 2019

Pinseferie 8. juni - 10. juni 2019

Sommerferie 29. juni 2019 -