Undervisningens mål

Følges fælles mål

Skolen følger folkeskolens Fælles Mål, dog med udvidede mål for faget kristendom. Formelt set bruger Sct. Michaels Skole folkeskolens ”Fælles Mål” som rammesætning for alle skolens fag. Med det foreliggende nye fagformål for religionsundervisningen på de katolske skoler gøres der brug af den ret, alle frie grundskoler i Danmark har til selv at formulere mål for en række fag.

Skolens egne slutmål

For religionsfaget anvendes ”Religion på de katolske skoler i Danmark”, udgivet af Foreningen af Katolske Skoler i Danmark.