Skolens profil

Skolens værdigrundlag / formål / profil

Skolen er en af Danmarks 22 katolske privatskoler. Skolens profil: Link til skolens formål.

Skolens samlede antal elever

Skolen er to-sporet fra 0-5.kl. Vi arbejder på at blive tre-sporet fra 7.kl. 

Skolens samlede elevtal: Link til skolens elevtal

Skolen har en målsætning om max. 20 elever i 0-4.kl., 22 i 5.kl. og 24 fra 6.-9.kl.

Søskendebørn og katolikker har fortrinsret til ledige pladser. Der kan dog være andre hensyn, som gør at eventuel venteliste ikke følges 100%.

Skolens samlede antal lærere

Skolens antal lærere: 28 lærere (årsværk 26,9), derudover er der 2 børnehaveklasseledere og 6 pædagoger, som arbejder som støtte i klasserne.

Undervisning på klassetrin

Undervisning på klassetrin: link til timefordelingsplan.

Skolens organisering

Skolen er inddelt i 3 teams: indskoling 0-2.kl., mellemtrin 3.-6.kl., og udskoling 7.-9.kl.

Prøver

Folkeskolens afgangsprøver aflægges i alle fag.  Vi indgår i et kommunalt censorkorps med Kolding Kommune. De skriftlige prøver rettes efter gældende regler af eksterne censorer. Elever der har modtaget specialundervisning, kan gå op på særlige vilkår efter gældende regler. Vi har i 2015 deltaget i forsøg i den nye naturfagsprøve.

Slutmål

Skolen følger folkeskolens Fælles Mål, dog med den undtagelse, at der er udarbejdet udvidede egne kompetencemål for faget kristendom. Link indsættes.

Kvalitetsevaluering af skolens profil

Skolens profil arbejdes der kontinuerligt med i bestyrelsen. Mio (medarbejderindflydelsesorgan), medarbejderråd og forældreråd arbejder ligeledes med skolens formål. I skoleåret 2017/18 arbejder bestyrelsen i samarbejde med ledelsen med opdatering af skolens mission og visioner.