Leder af Oasen: Jens Fredskild

 Tlf. 75522834.

 Oasen har åbent på alle skoledage fra kl. 06.30 til 08.00, og fra 12.50 til 16.30, fredage dog kun til kl. 16.00.

Oasen er et tilbud til elever i børnehaveklassen til og med 3. klasse. Vi har tilbud om, at alle børn i disse årgange kan blive indmeldt i Oasen.

Man kan vælge morgenpasning alene eller kan spare noget på eftermiddagene, hvis man f.eks. ikke har brug for morgenpasning og derfor kun vælger eftermiddagsmodul.

Fra skoleåret 2017-2018 er der mulighed for at elever fra 4. og 5. klasse kan benytte Oasens morgenmodul (pasning fra åbning til skoletid).

Tiden i Oasen er en stor del af disse børns liv, idet mange af dem tilbringer lige så lang tid der som i undervisningen.

Oasens mål er i samarbejde med forældrene at skabe et trygt, åbent og inspirerende miljø, hvor børnene kan tilbringe en del af deres fritid.

I Oasen lægges der vægt på at respektere det enkelte barn og dets frie tid.

Tiden i Oasen er børnenes egen, og de sættes ikke i gang med aktiviteter, men tilbydes i stedet aktiviteter eller finder selv på ting, de vil beskæftige sig med.

Vi bruger skolens hal til leg og boldspil, går til svømning og har sy- og maleværksted mm.