Omgangstone og ordensregler for Sct. Michaels Skole:

 • Ryd op efter dig selv
 • Sæt stolen ind, når du forlader din plads
 • Tag dig også af det andre har overset
 • Sørg for udluftning af lokalet
 • Ingen ophold på gangene i frikvartererne
 • Vælg om du vil være ude eller inde
 • Tal stille og roligt sammen
 • Som hovedregel sidder vi kun på stolene
 • Visk tavlen ren inden næste time
 • Ingen høj musik i klassen
 • Vis i det hele taget hensyn til hinanden

 

Mobiltelefoner i skoletiden

 

Bh.kl., 1. og 2. kl. må ikke have telefoner tændt i skoletiden. Børnene skal selv opbevare deres telefoner, hvis de har dem med i skole.

Fra 3.-10.kl. Her gælder det, at hvis en telefon ringer/bipper i en time, og læreren vurderer at det er til gene, inddrages telefonen og den afleveres på kontoret. Det er herefter forældrene som skal hente telefonen på skolen.

 

I idræt opbevarer lærerne telefonerne i en kasse i undervisningstiden.

 

Klassernes teams har til enhver tid mulighed for at stramme reglerne i en periode.  

 

Vær opmærksomme på, at når værdigenstande, som en telefon jo hører ind under, medbringes i skolen, så er det elevens eget ansvar.

 

 

Hvis en telefon bortkommer i løbet af skoletiden, har skolen altså ingen erstatningspligt. Dette gælder også i fritidsordningen.