Skolens formål

Stk. 1. Sct. Michaels Skole bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af
frihed og kærlighed er levende.

På Sct. Michaels Skole skabes rammerne for, at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes.

Sct. Michaels Skole er sig sin økumeniske opgave bevidst.

Sct. Michaels Skole skal søge at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning.

På Sct. Michaels Skole skal eleverne i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet.

Sct. Michaels Skole skal styrke elevernes mod til at træffe etisk funderede valg.

Stk. 2. Skolen drives efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler mv.

Stk. 3. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 4. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 5. Uddybende bemærkninger til skolens formål om at drive en katolsk skole, der bygger på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn, er optaget som bilag til vedtægterne.